Cestuji do USA – je potřeba vízum?

esta vízum

Pokud plánujete cestu do USA, jistě se vám budou hodit níže uvedené informace.

Česká republika má společně s dalšími 35 zeměmi bezvízový styk se Spojenými státy. Pro cestování na území USA tedy nemusíte žádat o vízum, ale postačí zažádat o elektronickou cestovní registraci ESTA.

ESTA je automatizovaný systém, používaný ke zjištění, zda žadatel splňuje podmínky, potřebné k udělení souhlasu k vycestování.

U elektronických registrací ESTA USA se nejedná o klasické vízum, vzhledem k tomu, že zde nejsou splněny zákonné ani regulační požadavky, vyžadované zákony USA. Osoby, vlastnící platné vízum mohou i nadále do Spojených států cestovat za účelem, pro který jim vízum bylo vystaveno.

Kdo si může zažádat o elektronickou registraci ESTA?

  • Osoba, mající české státní občanství, nebo občanství příslušné země, která má stejně jako Česká republika, bezvízový styk se Spojenými státy. Momentálně se jedná o tyto země –  Andorra, Austrálie, Belgie, Brunej, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.
  • Žadatel, který má v současné době vízum návštěvníka.
  • Žadatel, který cestuje na dobu nepřekračující délku 90 dnů.
  • Žadatel, který cestuje do USA soukromě, služebně či potřebuje pouze tranzit přes USA.

Co je potřeba k podání žádosti?

  • Platný cestovní biometrický pas
  • Platná e-mailová adresa žadatele

Podání žádosti je jednoduché a snadné. Je potřeba pouze dle daných instrukcí vyplnit na webových stránkách otázky a danou žádost odeslat. Pozornost je nutno věnovat zejména otázkám, které jsou označeny červenou hvězdičkou.

Údaje je nutno vyplňovat pravdivě, pozdější kontrolou nesprávných údajů se může žadatel dostat do problémů, které mohou končit trvalým odepřením vstupu na území Spojených států.

Po odeslání žádosti proběhne kontrola vyplněných údajů a poté bude vydáno příslušné rozhodnutí o registraci ESTA. Toto rozhodnutí může být:

  • Odsouhlaseno – což samozřejmě znamená, že je žadateli povoleno vycestovat do USA. Žádost, která byla odsouhlasena, má platnost 2 roky a je možno do USA vycestovat opakovaně aniž by bylo nutno při každé další cestě opětovně žádat o další povolení. Podmínkou dvouleté platnosti registrace ESTA USA však je, že během těchto dvou let nedojde k ukončení platnosti cestovního pasu. Pokud cestujícímu platnost cestovního dokladu vyprší dříve, registrace mu bude schválena jenom do konce této platnosti.
  • Čekání na projednání – v tomto případě je třeba počkat na rozhodnutí. Aktuální stav projednávané žádosti lze sledovat na webových stránkách ESTA. Tato doba by neměla přesáhnout 72 hodin.
  • Neodsouhlaseno – v případě, že žadateli bude rozhodnutí zamítnuto, má buď možnost po uplynutí 10 dnů znovu požádat o registraci ESTA USA, nebo má možnost požádat na velvyslanectví či konzulátu USA o nepřistěhovalecké vízum. Je potřeba zmínit, že velvyslanectví ani konzuláty USA nemají povinnost poskytovat informace o důvodech, které byly rozhodující při zamítnutí žádosti o registraci ESTA. Jsou ovšem připraveny vyřídit žádost o nepřistěhovalecké vízum, což je významná možnost pro žadatele, jak získat povolení k cestě do USA.

Formulář žádosti o registraci víza ESTA je nutno vyplňovat pravdivě, aby kontrolou nedošlo k problémům, vedoucím až ke krajním situacím, kdy by žadateli mohl být trvale odepřen vstup na území USA, jak již bylo zmíněno výše.

Důležitou informací je také skutečnost, že do systému víza ESTA nemohou být registrováni žadatelé, kterým v minulosti bylo zamítnuto vízum do USA. Tito žadatelé mají možnost znovu požádat o klasické vízum na výše zmiňovaných institucích velvyslanectví nebo konzulátu Spojených států.

Další důležitá informace se týká nezletilých dětí, cestujících buď s rodiči, nebo samostatně, které musí mít jednak svůj osobní biometrický pas a dále pak samostatnou vlastní žádost o registraci v systému ESTA.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*